Ida Cecilia

Coaching by Ida Cecilia

Cittaslow: Livskvalitet i en långsam stad

cittaslow100x75-11Cittaslow (långsam stad, slow city) är en rörelse som föddes i Italien ur slow food-rörelsen. Det är ett nätverk av mindre städer och orter (max 50 000 invånare) som arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för hög livskvalitet hos ortens invånare genom att fokusera på bl a hållbarhet, lokal produktion och en urban miljö som främjar trivsel. Vår enda svenska Cittaslow är Falköping.

Jag tycker att det är ett intressant och inspirerande koncept. Jag förstår varför man valt att fokusera på småstäder, men jag tycker absolut att även storstäder och deras enskilda stadsdelar kan hämta inspiration från konceptet och ta egna initiativ. Man ska absolut inte ge upp hoppet för mindre stressade, trivsammare och hållbarare storstäder. Kunskapen och teknologin finns, det enda som ska till är engagemang och vilja till förändring.

I Cittaslow är Det Goda Livet i centrum.

Man arbetar aktivt för att främja en känsla av samhörighet och solidaritet mellan invånarna, såväl som gästfrihet gentemot besökare. Staden tar ansvar för att dess medborgare får sina behov tillgodosedda. Man fokuserar också på kopplingen mellan samhörighet och att vara medveten om- och engagerad i vad som händer i lokalområdet. Detta i sin tur, och tillsammans med resten av Cittaslow-folosofin, anses fungera som ett skydd mot social utslagning och fattigdom.

En av grundpelarna i Cittaslow är vår koppling till Jorden. Man arbetar aktivt med att bevara och förbättra landskapet, jordbruket och naturliga miljöer i form av t ex rekreationsområden både i staden och i omkringliggande områden.

Man strävar efter att återupprätta relationen mellan stad och landsbygd genom att hålla ett kort avstånd från jord till bord, t ex genom marknadsplatser för lokalt eller regionalt producerad mat, genom att stödja lokala matproducenter och servera lokalt producerad mat i skolor och andra institutioner. I enlighet med slow food- filosofin strävar man efter hög kvalitet och ekologisk produktion.

Hållbarhet står i centrum. Man arbetar med att bevara den biologiska mångfalden och man arbetar med modern bioteknik för att skapa hållbara bostadsområden och stadsmiljöer. Man strävar efter att så mycket som möjligt använda hållbara energikällor samt gröna lösningar för transport, service och infrastruktur. Här slår också långsamhetstänket igenom -man fokuserar mer på promenadstråk och cykelvägar än på biltrafik.

Man främjar initiativ och innovationer som kan skapa bättre livsmiljö och högre livskvalitet för invånarna, samtidigt som man uppmuntrar och bevarar traditionella hantverk och traditionell kunskap som finns lokalt men som riskerar att försvinna.

Tanken är att man genom att följa de här principerna kan stärka den sociala väven i samhället och höja livskvaliteten för dess invånare.

Som medlem i Cittaslow-nätverket förväntas man bland annat göra regelbundna uppföljningar på luft- och vattenkvalitet, ha rutiner för återvinning och kompostering, handikappanpassa det offentliga rummet, bevara ortens särprägel och historiska byggnader, uppmuntra användning av miljömässiga byggnadsmaterial samt främja användningen av modern teknik som verktyg för det goda livet genom t ex bredbandsutbyggnad för att öka möjligheten för distansarbete.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 28 oktober, 2014 by in Tankar och tips and tagged , , , , , , .
%d bloggare gillar detta: