Ida Cecilia

Coaching by Ida Cecilia

Så vet du om det är vetenskapligt

Det finns vissa kännetecken för seriös vetenskap som man kan leta efter när man vill veta om något är vetenskapligt eller ej:

Det bygger på en randomiserad kontrollerad studie, dvs forskaren ser så långt det är möjligt till att det inte finns andra faktorer som kan påverka resultatet än den man undersöker och man delar slumpmässigt upp människorna som deltar i studien i grupper så att det finns en grupp som inte genomgått försöket (kontrollgrupp) som man kan jämföra försökspersonernas (testgruppens) resultat med. T ex om man undersöker effekten av ett läkemedel eller en diet jämför man med människor som fått sockerpiller eller inte ätit enligt dieten man studerar.

Forskaren redogör så tydligt och detaljerat för hur hen har genomfört studien att andra forskare kan upprepa den och kolla om de får samma resultat. Metoden som använts är anpassad för syftet på så vis att man får tillförlitliga resultat. Resultatet som presenteras är rimligt med tanke på syftet som anges (det forskaren vill ta reda på) och metoden som använts.

Man har verkligen undersökt det man säger sig ha undersökt. Man drar inte slutsatser och gör inte påståenden som det inte framkommit tydliga belägg för under undersökningen. Undersökningen finns publicerad i en ”peer reviewed” tidskrift, dvs en grupp oberoende forskare som är experter inom området men som inte själva har genomfört studien har tagit del av hur den genomförts och dess resultat. De kollar att metoderna som använts varit lämpliga samt att resultatet som anges och slutsatser som dragits är rimliga. Peer review fungerar som en slags kvalitetskontroll för forskning och att en studie finns publicerad i en sådan tidskrift fungerar alltså som en kvalitetsgaranti.

Forskningen ska baseras på ett tillräckligt stort urval, dvs det är inte bara en person (eller djur eller vad det nu är) man undersökt utan en så pass stor grupp att man rimligen kan anta att samma gäller för folk i allmänhet.

Tänk även på: Att det finns ett samband mellan två saker betyder inte att det ena är orsaken till det andra. Tex finns det samband mellan hur mycket choklad befolkningen i ett land äter och hur många Nobelprisvinnare som kommer från landet, på så vis att länder där det äts mycket choklad också har många Nobelprisvinnare, men det betyder inte att det är tack vare att de äter mycket choklad som de får nobelpris. Detta gäller även samband som visas med statistik och presenteras av en journalist…

Att någon tycker eller tror något, hur kunnig personen än är, eller hur många som än håller med, är inte samma sak som att det finns vetenskapliga belägg för det. Att en journalist skriver om det betyder inte heller nödvändigtvis att det finns forskning som stöder det. Inte heller att någon säger att någon annan har sagt det, t ex när man använder citat eller referenser. Det spelar ingen roll om 100-tals människor svär på att ett visst preparat fungerar för dem. Om det inte genomförts en ordentlig, systematisk studie finns det ingen möjlighet att veta om det verkligen är sant eller om dessa människor upplever resultat av någon annan orsak, t ex placebo, pga andra livsstilsförändringar, slump eller om de bara inbillar sig.

Det betyder inte heller något att 100 personer säger att det funkar om man inte samtidigt vet hur många som provat det men inte fått några resultat eller upplevt försämringar. 100 positiva uttalanden är ju t ex inte så mycket om 10 000 människor har provat det och inte fått någon effekt alls. Enskilda människors utsagor om deras egna upplevelser kan inte likställas med vetenskaplig forskning. Antalet som uttalar sig positivt och antalet som uttalar sig negativt på nätet eller i bekantskapskretsen motsvarar inte nödvändigtvis mängden som är positiva respektive negativa i verkligheten av alla som provat. Inte alla som provat berättar om det. Det finns till och med fall där människor ljuger eller undanhåller delar av sanningen, t ex av lojalitet eller för att de får betalt.

Hemsidor, forum och facebooksidor är nästan aldrig neutrala. Ofta domineras de av förespråkare och i vissa fall av personer som är negativa. I båda fallen säger det inget om hur bra produkten/preparatet/metoden verkligen är.

science

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 18 februari, 2015 by in Tankar och tips and tagged , , , .
%d bloggare gillar detta: