Ida Cecilia

Coaching by Ida Cecilia

Kategoriarkiv: För företag

Dödsstöten för dumsnål friskvård

Drömväverskans vision är att alla arbetsgivare ska ha råd med friskvård för sina anställda. Vi hjälper företag att utarbeta friskvårdsstrategier och implementera olika hälsofrämjande insatser utifrån företagets behov och önskemål. … Läs mer

22 september, 2014 · Lämna en kommentar

Föredrag: Stresshantering

Stresshantering är det ämnet som är populärast bland mina företagskunder. Många människor har problem med stress, både på arbetsplatsen och på fritiden. De flesta  företagare vet att stress påverkar prestationen … Läs mer

5 mars, 2014 · Lämna en kommentar

Populära friskvårdsinsatser

Här är en lista över de mest populära friskvårdsinsatserna: Föredrag om hälsosam livsstil och livskvalitet Individuell hälsocoachning för anställda Hälsofrämjande ledarskap Hälsolägesanalys med uppföljning Motionspass och promenader Inspirationsevents Temadagar eller … Läs mer

5 mars, 2014 · Lämna en kommentar

Motion, kost och uppskattning viktiga för prestationen

Motion ger högre syreupptagningsförmåga och det gör att man orkar mer. Man kan dels orka jobba effektivare, men om man orkar mer, så är man inte heller lika trött efter … Läs mer

5 mars, 2014 · Lämna en kommentar

Vad tjänar du på friskvård?

Här är några exempel på faktorer som kan påverkas av ett förbättrat hälsoläge i organisationen och som påverkar ekonomin positivt: Mindre korttidssjukfrånvaro Högre arbetseffektivitet Mindre långtidssjukfrånvaro och utslagning Ökad kvalitet … Läs mer

5 mars, 2014 · Lämna en kommentar

Friskvård = högre produktivitet

En medarbetare som lever hälsosamt är inte bara effektiv här och nu, utan har också bättre förutsättningar för att hålla sig frisk och fortsätta att prestera på samma höga nivå … Läs mer

5 mars, 2014 · Lämna en kommentar

Friskvård = lägre sjukfrånvaro

Risken för sjukdom och skador ökar med en ohälsosam livsstil.  T ex ökar risken för skador om musklerna inte är tillräckligt starka för att tåla den belastning som de utsätts … Läs mer

5 mars, 2014 · Lämna en kommentar